by
7010-1128

Эрх зүйн акт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Төлбөрийн баримтын систем ашиглах тухай А/111

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалт батлах тухай А/93

Эрх олгох тухай А/85

Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/55

Улсын төсвөөс зардлын төлбөрийг нь хариуцах Гемодиализийн тусламж, үйлчилгээг 2019 онд үзүүлэх хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт А/51

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн хувийн хэвшлийн шүдний эмнэлгийн жагсаалт батлах тухай А/50

Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай А/48

"Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн түр тодорхойлолт"ын журам батлах А/47

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухайн А/46

Жагсаалт батлах тухай А/43

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалт батлах тухай А/108

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журмыг шинэчлэн батлах тухай А/86

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалт А/82

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/67

Элэгний в,с вирусийн ачаалал тоолох лабораториудын жагсаалт батлах тухай А/64

Эмнэлэг, рашаан сувиллын жагсаалт батлах тухай А/58

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/47

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй