by
7010-1128

Эрх зүйн акт

Журам

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг батлах тухай

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй